Blog o vývoji softvéru na mieru

Najrýchlejšia tvorba prvotriednych webových stránok.

Príťažlivý vzhľad, jednoduché ovládanie, dodržaný rozpočet a časový harmonogram.

Pozrite si prvú webovú stránku

Britský vedec Tim Berners-Lee vynašiel www stránky v roku 1989 vo výskumnom centre CERN.

Účel webových stránok

Web bol pôvodne vyvinutý pre automatizované zdieľanie informácií medzi vedcami na univerzitách a inštitúciách po celom svete.

CERN, kde koncept www stránok vznikol, je rozsiahlou komunitou s viac ako 10.000 vedcami z viac ako 100 krajín. Vedci výskumného centra CERN trávia určitý čas v samotnom výskumnom centre, ale väčšinou pracujú na univerzitách a v národných laboratóriách vo svojich krajinách. Dobrý kontakt je preto veľmi dôležitý.

Základnou myšlienkou www bolo spojiť technológie osobných počítačov, počítačových sietí a hypertextu do silného a ľahko použiteľného globálneho informačného systému.

Ako web začal

Berners-Lee napísal prvý návrh pre World Wide Web (www) v roku 1989. V nasledujúcom roku návrh upravil. S úpravami mu pomohol belgický systémový inžinier Robert Cailliau. Následne 12.11.1990 táto dvojica uverejnila formálny návrh popisujúci základné koncepty pozadia webu. Dokument popisoval „hypertextový projekt“ nazvaný „WorldWideWeb“, v ktorom môže byť sieť textových dokumentov prezeraná „browsermi“.

Koncom roka 1990 napísal ukážkový softvér pre základný web systém. Prvý príklad tohto rozhrania bol použitý na NeXT počítačoch výskumného centra CERN. Návštevníci prvého webu si mohli prečítať viac o hypertexte, technických detailoch pre vytvorenie vlastného webu a taktiež o vyhľadávaní na webe.

Ako vyzeral prvý web

Nezachovali sa žiadne obrázky vzhľadu pôvodného webu. Navyše tento bol denne aktualizovaný tak ako sa projekt vyvíjal. Môžete si však pozrieť jeho neskoršiu kópiu z roku 1993.

Obsah pôvodného webu si môžete dnes pozrieť na jeho originálnej adrese http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html

Ako zarábať online predajom (web, eshop, ...), nech predávate čokoľvek? Ako predávať viac a za vyššie ceny ako konkurencia? Ako vyliečiť stratový web a eshop? Ako nenaletieť na rozprávky tvorcom webov a markeťákom, ktorými Vás oberajú o peniaze?