Blog o vývoji softvéru na mieru

Najrýchlejšia tvorba prvotriednych webových stránok.

Príťažlivý vzhľad, jednoduché ovládanie, dodržaný rozpočet a časový harmonogram.

Ženy sú v programovaní lepšie ako muži

Výskum v open-source komunite ukázal, že ženy sú pri písaní kódu softvérových aplikácií lepšie ako muži.

Predpojatosť voči ženám programátorkám existuje

Keď sa skupina študentov rozhodla analyzovať úlohu akú hrajú predsudky ohľadne pohlavia v komunite softvérového vývoja, predpokladali, že programátori budú zaujatí voči kódu písaného ženami.

Ženy tvoria iba 11,2% z celkového počtu softvérových  vývojárov.

Študentský výskum ukázal prekvapujúci fakt. Predpoklad nebol pravdivý. V skutočnosti bol kód napísaný ženami schválený častejšie ako kód napísaný mužmi. To však nie je koniec príbehu. Výsledky výskumu naznačujú, že hoci sú ženy na GitHube kompetentnejšie, predsudky voči nim aj napriek tomu existujú.

Výskumníci sa pozreli na správanie softvérových vývojárov na GitHube, jednej  z najväčších open-source softvérových komunít na svete. Zistili, že kód napísaný ženami bol schválený vo vyššej miere (78,6%) ako kód napísaný mužmi (74,6%).

GitHub, so sídlom v San Franciscu, je gigantické úložisko zdrojových kódov využívané viac ako 12 miliónmi ľudí. Vývojári softvéru môžu vďaka GitHubu spolupracovať na projektoch, kontrolovať prácu jeden druhému a navrhovať vylepšenia a riešenia problémov. Keď vývojár napíše kód pre projekt niekoho iného, volá sa to „pull request“. Vlastník projektu sa môže potom rozhodnúť, či príjme alebo nepríjme poskytnutý kód.

Výskumníci sa pozreli na približne 3 milióny pull requestov odoslaných na GitHub a zistili, že kód písaný ženami bol schválený vo vyššej miere (78,6%) ako kód napísaný mužmi (74,6%).

Pri hľadaní vysvetlenia tohto rozdielu výskumníci kontrolovali viacero faktorov. Napríklad či ženy robia menšie zmeny ako muži (nerobia) alebo či ženy prekonávajú mužov iba v určitej oblasti kódovania (ani to nie). Miera prijatia pull requestov prevyšovala mužov v každom programovacom jazyku z 10 najpoužívanejších.

Ďalej výskumníci zisťovali, či ženy neprofitujú z  rodovej predpojatosti. Čiže či vývojári úmyselne nepromujú prácu žien v komunite, kde sú ženy výraznou menšinou. Aby to zodpovedali, rozlíšili profily žien, kde bolo uvedené že sú ženami, od profilov, kde pohlavie uvedené nebolo. 

Šokujúco zistili, že práca žien bola viac akceptovaná, než práca mužov, iba ak ich pohlavie nebolo zverejnené.

Čo na to hovoria ženy programátorky

Rozhovory so ženami programátorkami, ktoré využívajú GitHub, ukázali komplikovaný obraz rodovej predpojatosti vo svete open-source kódovania.

Lorna Jane Mitchell, softvérová vývojárka, ktorej pracovisko je takmer v GitHube, povedala, že nie je možné povedať, či pull request bol ignorovaný z dôvodu zaujatosti alebo jednoducho že bol vlastník projektu zaneprázdnený alebo osobne poznal iného vývojára.

Jej profil na GitHube ju jasne identifikuje ako ženu, čo je niečo čo na základe tohto výskumu nezmení. Hovorí, že pre ňu je dôležité, aby ju identifikovali ako ženu. Chce, aby ľudia vedeli, že menšiny existujú a aby členovia menšín videli, že nie sú sami.

Iná vývojárka, Isabel Drost-Fromm, ktorej profilový obrázok na GitHube je kresba ženy, povedala, že ona nemá skúsenosť so zaujatosťou voči ženám, avšak využíva stránku pre prácu na projektoch s tímom, ktorý ju pozná.

Jenny Bryan, profesorka na University of British Columbia, používa GitHub ako vyučujúca a aj ako vývojárka. Jej profil jasne deklaruje, že je žena a neverí, že môže byť diskriminovaná kvôli tomu, že je žena.

V mnohých prípadoch, muži ktorí ju nepoznajú, jej vysvetľujú veci, ktorým rozumie oveľa lepšie ako oni. Ak má jej pohlavie nejaký efekt, tak napríklad jeden programátor, s ktorým spolupracuje na GitHube a ktorý ju pozná, ju podporuje v jej úsilí sa učiť a vkladať viac príspevkov. Bryan sa viac zaoberá nedostatkom žien na GitHube ako výsledkami štúdie. „Kde sú ženy?“, pýta sa.

Ako zarábať online predajom (web, eshop, ...), nech predávate čokoľvek? Ako predávať viac a za vyššie ceny ako konkurencia? Ako vyliečiť stratový web a eshop? Ako nenaletieť na rozprávky tvorcom webov a markeťákom, ktorými Vás oberajú o peniaze?