Blog o vývoji softvéru na mieru

Najrýchlejšia tvorba prvotriednych webových stránok.

Príťažlivý vzhľad, jednoduché ovládanie, dodržaný rozpočet a časový harmonogram.

Ako fungujú webové stránky

Fascinuje vás ako je možné, že nájdete na internete takmer všetko? Chcete vedieť  ako internet funguje a čo potrebujete na prevádzku webových stránok? Vo svojej podstate je to veľmi jednoduché.

Doména

Doména určuje názov pod akým chcete, aby vás ľudia na internete našli. Slovenské weby končia koncovkou .sk. České zasa .cz a európske .eu. Napríklad naša spoločnosť má weby dufeksoft.sk, dufeksoft.cz, ale aj dufeksoft.com

Ak chcete mať nový web, tak si musíte zistiť, či vami požadovaný názov už niekto iný nepoužíva. 

Správa domén je rozdelená medzi rôzne organizácie a tie zabezpečujú, že sa nemôže stať, aby bol ten istý názov pridelený dvom rôznym webom. Napríklad správu domén končiacich .sk zabezpečuje spoločnosť SK-NIC, a.s.

Webhosting

Na prevádzku webových stránok potrebujete nejaký počítač, ktorý je neustále pripojený do internetu. Zároveň musí mať tento počítač pridelenú verejnú IP adresu. Verejná IP adresa je číselný kód, ktorý zabezpečí, že ktokoľvek z ktoréhokoľvek miesta sa môže prostredníctvom internetu na daný počítač pripojiť. 

Môže to byť aj váš vlastný počítač, ale tak sa to robilo iba v začiatkoch internetu. Dnes na to máte špecializované firmy, ktoré vám takýto počítač poskytnú za veľmi priaznivých finančných podmienok. Takáto služba sa nazýva webhosting. Pre malé weby sa jej cena pohybuje okolo 100 Euro za rok.

Webhosting vám poskytne priestor pre nakopírovanie vašich webových stránok, zabezpečí ich dostupnosť na internete a prepojí ich s vašim zvoleným názvom, t.j. vašou doménou. Webhosting taktiež zabezpečuje zálohovanie vášho webu a dostatočne rýchle pripojenie do internetu, aby sa na váš web mohlo súčasne pozerať aj tisíc návštevníkov.

DNS záznamy

DNS záznamy sú zápisy v špeciálnych registroch, ktoré hovoria aká IP adresa je pridelená akej doméne. Tieto záznamy tak zabezpečujú, že keď napíšete do prehliadača napríklad www.dufeksoft.com, tak tento názov sa zmení na IP adresu a na zistenej IP adrese sa hľadajú vytvorené webové stránky.

Správu DNS záznamov za vás vykoná správca webhostingu.

Webové stránky

Webové stránky sa tvoria programovaním. Na ich vytvorenie potrebujete poznať programovacie jazyky ako HTML, CSS, JavaScript, prácu s obrázkami, databázy a ďalšie znalosti na tvorbu webov. 

Webové stránky je možné vytvoriť v čistom HTML, CSS a JavaScripte a to vyžaduje množstvo znalostí a práce. Väčšina webových stránok sa tvorí pomocou technológie PHP alebo .NET. Tieto technológie umožňujú vytvárať dynamické webové stránky, zjednodušujú a urýchľujú ich vývoj. Bez nich by bolo nemysliteľné vytvoriť CMS systémy, blogy, či eshopy.

Vytvorené webové stránky sa nakopírujú na príslušné miesto vo webhostingu. Webhosting má pridelenú verejnú IP adresu, ktorá je zapísaná vo verejných DNS záznamoch. 

Postup zobrazenia webových stránok

Ak teda niekto zadá do prehliadača www.dufeksoft.sk, tak jeho počítač sa snaží v DNS záznamoch zistiť aká je IP adresa počítača, na ktorom sú stránky www.dufeksoft.sk uložené. 

Keď to zistí, tak si z daného počítača prečíta ich obsah vo forme HTML, CSS atď. 

Keď to načíta, tak vám to zobrazí na obrazovke v príslušných farbách, s obrázkami a textami usporiadanými tak ako to tvorca daného webu určil.

Celý proces tvorby webu, jeho registráciu, správu DNS záznamov a všetky ostatné činnosti samozrejme pre našich klientov zabezpečujeme ako súčasť tvorby webových stránok.

Ako zarábať online predajom (web, eshop, ...), nech predávate čokoľvek? Ako predávať viac a za vyššie ceny ako konkurencia? Ako vyliečiť stratový web a eshop? Ako nenaletieť na rozprávky tvorcom webov a markeťákom, ktorými Vás oberajú o peniaze?